အမဲလိုက်ဂွင်းထု

ကြယ် ၁ ပွင့်ကြယ် ၂ ပွင့်ကြယ် ၃ ပွင့်ကြယ် ၄ ပွင့်5 ကြယ် (1 မဲ၊ ပျမ်းမျှ- 3.00 5) ထဲက
ဖွင့်နေသည်...
အမဲလိုက်ဂွင်းထု
ဒိန်း... ဂိမ်းတင်ပြီးပြီ၊ ဂိမ်းစတင်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
my_MMMyanmar